Jak zvládat stres

…aneb jak ho zvládnout

Obsah

Ne všechny formy stresu jsou špatné. Mírný stres může například podněcovat k vyšší produktivitě. Přesto je důležité vědět, jak správně zvládat stres, abychom se vyhnuli negativním dlouhodobým efektům, které mohou zahrnovat problémy s fyzickým zdravím, duševními poruchami a kvalitou života.

Odolnost vůči stresu

Odolnost vůči stresu, někdy označována jako „resilience,“ je schopnost přizpůsobit se náročným životním situacím a efektivně je zvládat. Není to pouze „odolnost“ vůči negativním emocím, ale komplexní nástroj, který zahrnuje správné myšlenkové návyky, emoční inteligenci a adaptabilní dovednosti.

Důležitost odolnosti vůči stresu

Být odolným vůči stresu je nesmírně důležité pro celkové zdraví a pohodu. Zvláště v dnešním rychlém světě, kde je stres na každém kroku, je odolnost nástrojem, který nám může pomoci navigovat životními výzvami efektivněji a s menším emočním zatížením.

Jak budovat odolnost vůči stresu

 1. Pozitivní myšlení a sebevědomí

  • Učte se vnímat problémy jako výzvy, ne jako hrozby. To může posílit vaše sebevědomí a zlepšit vaši schopnost čelit stresu.
 2. Sociální podpora

  • Budujte silné mezilidské vztahy. Dobré sociální kontakty jsou klíčové pro psychickou odolnost.
 3. Coping mechanismy

  • Vytvořte si efektivní strategie pro zvládání stresu, jako jsou dýchací techniky, meditace, nebo sport. Naučte se, kdy a jak je použít.
 4. Učení se z neúspěchů

  • Nestačí pouze přežít stresující situaci, ale je důležité si z ní také něco vzít. Reflexe a sebereflexe jsou klíčové.
 5. Flexibilita

  • Být schopný měnit taktiku a přizpůsobovat se novým situacím je zásadní. Mějte otevřenou mysl a buďte připraveni na změny.
 6. Sebereflexe a sebepoznání

  • Věnujte čas sebepoznání. Zjistěte, co vás stresuje a proč, a pracujte na těchto oblastech.

Co můžete změnit už teď?

 1. Zkuste techniky mindfulness

  • Mindfulness techniky, jako je meditace, vám mohou pomoci více porozumět svých myšlenek a pocitům, což je krok k lepší odolnosti vůči stresu.
 2. Hledejte profesionální pomoc

  • Někdy je nejlepší cesta jak zlepšit svou odolnost vůči stresu hledat pomoc u odborníků, jako jsou psychoterapeuti nebo koučové.

Časový management

Časový management je kritickou součástí zvládání stresu, protože nedostatečná organizace času může vést k náročným situacím, přetížení a nakonec ke stresu. Správným plánováním a efektivním rozdělováním úkolů lze dosáhnout lepšího pocitu kontroly a snížit úroveň stresu.

Proč je časový management důležitý?

 • Snížení stresu: Efektivní časový management vám může pomoci snížit stres tím, že vám dává pocit kontroly nad vaším životem.
 • Zvýšení produktivity: Správné plánování vám umožní vykonávat více práce v kratším čase. Tím pádem budete mít více času na věci, které vás baví a přináší vám radost.
 • Lepší rovnováha práce a volného času: Dobře rozvržený čas vám dává možnost trávit více času s rodinou a přáteli nebo se věnovat koníčkům.

Základní techniky časového managementu

 • Použití kalendáře

  • Využijte kalendář na plánování a sledování důležitých událostí a termínů.
 • To-Do listy

  • Vytvářejte si každodenní, týdenní a měsíční seznamy úkolů. Prioritizujte je podle důležitosti a termínu.
 • Metoda Pomodoro

  • Tato technika spočívá v rozdělení práce do 25minutových bloků (nazývaných „pomodoro“), které jsou od sebe odděleny krátkou pauzou.
 • Technika Eisenhowerovy matice

  • Tato metoda vás učí rozdělovat úkoly do čtyř kategorií podle jejich naléhavosti a důležitosti, což vám pomůže lépe určit, kterým úkolům byste měli věnovat nejvíce pozornosti.
 • Strategické Plánování dne

  • Naplánujte si den tak, abyste se věnovali nejdůležitějším a nejnáročnějším úkolům v době, kdy jste nejproduktivnější.

Rady pro efektivní časový management

 1. Naučte se říkat ne: Nebojte se odmítnout úkoly nebo závazky, které by vás přetížily.

 2. Delegujte úkoly: Pokud je to možné, předejte některé úkoly jiným lidem, abyste se mohli soustředit na priority.

 3. Revize a upravení: Vždy se po určité době vraťte k vašemu plánu a zjistěte, co funguje a co ne. Upravte svůj přístup podle toho.

Dýchací cvičení

Dýchací cvičení jsou jedním z nejrychlejších a nejefektivnějších způsobů, jak snížit stres a napětí. Dýchání je jedinečné v tom, že je automatické (řízené nevědomě), ale také ho můžeme ovládat vědomě. Díky tomu může pravidelná praxe dýchacích technik poskytnout rychlé a trvalé výsledky v boji proti stresu.

Proč dýchací cvičení v boji proti stresu?

 • Okamžité uklidnění: Práce s dechem může nabídnout rychlé ulevy od stresu a úzkosti.
 • Zlepšení koncentrace: Dýchání pomáhá vyčistit mysl a zlepšit schopnost soustředění.
 • Celková pohoda: Dlouhodobá praxe může přinést celkové zlepšení zdraví a pohody.

Typy dýchacích cvičení

 1. Hluboké nádechy

  • Jednoduše se zhluboka nadechněte nosem, zadržte dech na několik sekund a pak pomalu vydechněte ústy.
 2. Cvičení 4-7-8

  • Nadechněte se a přitom počítejte do čtyř, zadržte dech na sedm sekund a vydechněte po dobu osmi sekund.
 3. Bránicové dýchání

  • Soustřeďte se na dýchání bránicí, ne hrudníkem. Nádech i výdech by měly probíhat nosem.
 4. Boxování

  • Představte si čtverec a s každým jeho rohem spojte jeden krok dýchání (nádech – zadržení – výdech – zadržení).

Jednoduchý návod jak začít s dýchacími cvičeními

 1. Najděte klidné místo

  • Zajistěte si prostředí, kde nebudete rušeni, abyste se mohli plně soustředit.
 2. Nastavte časovač

  • Ze začátku doporučujeme cvičit 2–5 minut, a postupně tento čas navyšovat.
 3. Pozorujte svůj dech

  • Než začnete, věnujte chvilku pozornosti svému běžnému dýchání, abyste měli přehled o svém současném stavu.
 4. Praktikujte pravidelně

  • Pro nejlepší výsledky byste měli dýchací cvičení praktikovat pravidelně, ideálně každý den.

Často kladené otázky

Co je nejlepší na stres?

Nejlepší na stres je kombinace meditace, fyzické aktivity a správné výživy.

Jak se přestat stresovat?

Přestat se stresovat můžete tím, že identifikujete stresory a naučíte se je řešit nebo eliminovat.

Jak být odolný vůči stresu?

Být odolný vůči stresu můžete prostřednictvím pozitivního myšlení, fyzické aktivity a sociální podpory.

Jak se vyrovnat se stresem?

Vyrovnat se stresem lze použitím relaxačních technik, jako jsou hluboké dýchání,  meditace nebo konzultací s odborníkem.

Co mám teď dělat?!

Pokud chcete se mnou osobně konzultovat a pracovat psychoterapeuticky na svém seberozvoji, objednejte se ke mně na Pozitivně orientovanou psychoterapii a začněte důvěřovat své šťastné cestě životem.

Objednejte si online psychoterapii

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Vyplňte formulář a já se vám obratem ozvu

Kristýna mi opravdu pomohla, rozhovory s ní jsou velmi inspirativní. Navedla mě jak se na věci koukat z pozitivní stránky a stále na tom spolu pracujeme.

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?