Co je psychoterapie?

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Klasická psychoterapie nebo pozitivně orientovaná psychoterapie?

Klasickou psychoterapii lze definovat jako léčbu psychologickými metodami, která si klade za cíl zmírnit či odstranit obtíže klienta.   V rámci pozitivně orientované psychoterapie, kterou poskytuji, probíhá sezení trochu jinak. Soustředíme se sice na problémy, které posouváme směrem k normálu, ale hlavně z normálních životů budujeme skvělé. Systematicky pracujeme na rozvíjení toho dobrého místo toho, abychom se zaměřili na pouhou opravu toho nefunkčního. Cílem pozitivně orientované psychoterapie a mindfulness kurzů, které poskytuji, je vědomé prožívání přítomnosti, zvýšení vyrovnanosti a pocitu štěstí u klientů. Směr pozitivně orientované psychoterapie, jehož jsem autorkou, odráží můj životní příběh založený na hledání a nacházení pozitivních přístupů k životním situacím.

Obecně o psychoterapii

Jak vypadá psychoterapie v širším slova smyslu? Obecně vzato, psychoterapii provádí zpravidla psycholog nebo psychiatr a používá k tomu určité metody, které buď vycházejí z jednoho nebo více psychoterapeutických směrů. Pokud se sezení účastní psychoterapeut a klient, jedná se o individuální psychoterapii. Když je do psychoterapie aktivně zapojená rodina klienta, mluvíme o rodinné terapii. Psychoterapeut může také pracovat se skupinou různých klientů; v tomto případě jde o skupinovou terapii. Psychoterapie se systematicky věnuje hlubším tématům klienta. Cílem je porozumění problému, pochopení souvislostí a nalezení vhodných vysvětlení a řešení. Psychoterapeut je zavázán mlčenlivostí a diskrétností.

Historie psychoterapie

Spolu s psychologií se za Západě od počátku dvacátého století rozvíjí i psychoterapie. Prvně byla spjatá s lékařskou praxí a teprve později se stala nezávislým oborem.  Psychologové začali vytvářet svoje nové teorie a metody, přičemž čerpali inspiraci z různých kultur a náboženství. Vznikla tak řada psychoterapeutických směrů, jejichž postupy se často liší. Některé směry využívají eklektické metody různých přístupů. Dosud nebylo výzkumně prokázáno, že by jednotlivé psychoterapeutické směry vykazovaly různou účinnost. Platí zde, že různé cesty vedou často ke stejnému výsledku.

Psychoterapeutické směry

Psychoterapeutické směry se mohou orientovat na odlišnou klientelu. Pokud se někdo touží například vypořádat s fóbiemi, může zvolit kognitivně-behaviorální přístup. Psychoanalýza si zase dobře poradí s poruchami osobnosti. A pro ty, kteří se potýkají s životní nespokojeností a smyslem života, je vhodná rogersovská psychoterapie či logoterapie. Této poslední skupině je blízký i směr pozitivně orientované psychoterapie, který se kromě výše zmíněného zaměřuje na přerámování situace klienta, kdy společnými silami nahlížíme na problém z pozitivní perspektivy. Tato jedinečná psychoterapie nabízí porozumění souvislostem, lepší orientaci v přítomném životě a nacházení nových řešení. Cílem pozitivně orientované psychoterapie a mindfulness kurzů, které poskytuji, je vědomé prožívání přítomnosti, zvýšení vyrovnanosti a pocitu štěstí u klientů.

Obecně platí, že dané přístupy lze kombinovat a vše záleží na individuálních potřebách klienta. Zároveň je třeba zdůraznit, že pokud klient dané psychoterapii věří, její účinnost se rapidně zvyšuje. Psychoterapie však není kouzelné zaříkávadlo, jak instantně změnit svůj život. Pro ty, kteří jsou odhodlaní na sobě pracovat a posouvat své limity, je psychoterapie nepochybně skvělou volbou. V Bhútánu například nemají psychoterapeuty, ale řada domorodců má svého buddhistického učitele a rádce, na kterého se pravidelně obracejí a konzultují s ním své záležitosti.

Co je u psychoterapie důležité

Napříč různými psychoterapeutickými přístupy existuje několik podmínek potřebných k tomu, aby psychoterapie dobře fungovala. Základním stavebním kamenem je psychoterapeutický vztah, který má být založený na důvěře a pozitivním očekávání klienta. Terapeut by měl zároveň klienta bezpodmínečně přijímat takového, jaký je. Dalším důležitým bodem je srozumitelnost terapeutického výkladu. Není tak důležité, jestli terapeut zní odborně, mnohem podstatnější je to, zda jeho výkladu klient rozumí a je pro něj smysluplný. Třetím faktorem je možnost naplno vyjádřit svoje emoce a problémy. V případě, že klient je schopen této ventilace, účinek terapie se posiluje. Čtvrtým bodem je klientova schopnost přijmout svoji sílu, čelit výzvám a nachystat se na to, že danou situaci úspěšně zvládne. Posledním faktorem je terapeutova schopnost podpory klienta a naladění se na jeho potřeby, na základě čehož pak terapeut může upravovat svůj tradiční přístup.  

Pozitivně orientovaná psychoterapie

Pozitivně orientovaná psychoterapie, jíž jsem autorkou, odráží můj životní příběh založený na hledání a nacházení pozitivních přístupů k životním situacím. Unikátně vytvořený koncept pozitivně orientované psychoterapie se zaměřuje na přerámování situace klienta, kdy společnými silami nahlížíme na problém z pozitivní perspektivy. Cílem pozitivně orientované psychoterapie a mindfulness kurzů, které poskytuji, je vědomé prožívání přítomnosti, zvýšení vyrovnanosti a pocitu štěstí u klientů.

 

Objednejte si psychologické konzultace u mě a řekněte „ano“ radostnému životu. Věřím, že pozitivní směr a rozvoj vědomí, radostí a silných stránek může být druhým pomocí, motivací i inspirací ke šťastnému životu.

Pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět více informací o některých dalších příbuzných psychoterapeutických směrech, jsem nachystala tyto články:

Rogersovská psychoterapie

Gestalt psychoterapie

Kognitivně behaviorální psychoterapie

 

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?