Kristýna Tronečková
Můj příběh

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Během studia psychologie jsem si mnohokrát kladla otázku, proč se celá tato věda točí převážně kolem diagnóz a toho, co nefunguje. Sama jsem měla odmala optimistický náhled na život a na situace, které se mi přihodily. Byla jsem tak moc ráda, když jsem objevila kurz pozitivní psychologie, která se zaměřuje na silné stránky osobnosti, pozitivní emoce a myšlení. K tomu se dále přidal zájem o mindfulness techniky, které se soustředí například na rozvoj pozitivního vědomí nebo na prožitek přítomného okamžiku. Tento velký zájem přerostl v magisterskou i v disertační práci a vedl mě k vytvoření unikátního konceptu pozitivně orientované psychoterapie.

Na svých cestách po světě jsem v rámci svého doktorského psychologického výzkumu vyzpovídala mnoho domorodců, abych zjistila, co jim přináší radost a štěstí a jakou roli hraje v jejich životě spiritualita. V každé zemi, kde jsem žila, jsem objevila unikátní přístup ke štěstí a velkou sílu. Některé síly se doplňují a překrývají, všechny ale fungují v synergii celistvosti, jež léčí, posouvá a hřeje. Transformačních zemí bylo pro mě hned několik a o třech z nich jsem již napsala knihu Cesty za štěstím: Bhútán je země, kde moje duše rozkvetla. Island je země, kde se moje duše dotkla svých kořenů. Izrael je země, kde má mysl poznala svou sílu. Síla ducha pak patří Bhútánu, síla mysli náleží Izraeli a síla přírody dýchá z Islandu.

Pro psychoterapeutické poradenství se základním kamenem ze všech poznaných kultur stal Bhútán, kde jsem žila téměř rok a dělala tam výzkumné rozhovory s lidmi na téma štěstí a spiritualita. Země hřmícího draka, jak se Bhútánu přezdívá, je malé království o rozloze podobné polovině České republiky, které se nachází mezi velmocemi Čínou a Indií ve východním Himálaji. V království je rozšířený a hluboce zakořeněný tibetský buddhismus, který je úzce spjatý s každodenním životem obyvatel a místní kulturou. Bhútán je první zemí na světě, která vydala vládní edikt oznamující, že hrubé národní štěstí je důležitější než hrubý domácí produkt.

Vycvičená evropskými školami, přijela jsem do Bhútánu a nevěděla si rady – kde bydlet, kde sehnat západní potraviny a jak se přepravovat. „Kristýna, you think a lot,“ říkal mi taxikář Pema, když jsem mu líčila moje starosti s bydlením. „A to vy Bhútánci myslíte málo nebo co?“ zeptala jsem se v žertu. „Rozhodně míň než ty!“ odvětil Pema důrazně. Já na něj jen překvapeně zírala… „Minulost už nezměníš, takže nemá cenu se jí zabývat. Budoucnost zatím neexistuje a možná ani nebude, takže ji taky nemusíš řešit. Podstatné je žít tady a teď. Opravdovost je pouze v přítomném okamžiku,“ vysvětlil mi Pema princip bhútánského, a zároveň buddhistického, myšlení. Od té chvíle jsem se v Bhútánu s mindfullness nastavením setkávala všude a u všech. Akorát tomu tak nikdo neříkal.

V Bhútánu jsem se naučila spoléhat na svou intuici. Místní obyvatelé to tak dělají a funguje to moc dobře. Taky jsem musela začít méně přemýšlet dopředu. Bhútánci říkají: „Štěstí je tady a teď.“ Lidé nespěchají a umí si vychutnat přítomný okamžik, mnoho z nich se modlí a medituje několik hodin denně. Každý má čas se zastavit, pobavit se známými a zajít se pomodlit do chrámu. Hrubé národní štěstí bych spíš přejmenovala na sdílené národní štěstí. 

V Bhútánu jsem se také dostala do místních rodin a spřátelila se s komunitou mnichů, kteří mě ochotně zasvěcovali do buddhistického myšlení a praktik. Mnoho času jsem tak strávila v chrámech při modlitbách a meditacích. Ráda jsem naslouchala svým buddhistickým průvodcům, kteří mi ochotně odpovídali na mé dotazy a ukazovali mi, jak věci fungují z pohledu jejich filozofie. Na svých cestách bhútánskou přírodou jsem také několikrát v chrámech přespala a účastnila se místních rituálů a modliteb.

Bhútánci mě naučili, že k tomu, abych byla šťastná, nepotřebuji mnoho. Sami často bydleli v chatrných dřevěných domcích, ve kterých ale za žádnou cenu nesměl chybět oltářní pokoj. Zajímavé bylo, že žádný z respondentů si nestěžoval na svůj život. V Bhútánu jsem také pochopila, že se stačí umět radovat, zbytečně nesoudit a být vděčný za to, co máme. Nenasytná touha je nekonečná a štěstí nikdy nepřinese. 

Bhútán je neskutečně krásnou zemí stejně jako mnoho dalších míst naší planety. Jeho esem v rukávu, ba přímo jackpotem, jsou ale lidé. Jejich duševní krása je jakousi čarovnou silou, která mě magneticky stále táhne zpět.

„Lidé v Bhútánu jsou spokojení, protože jim od mala rodiče říkají, že mají být vděční za to, co mají. Cílem není toužit a stále nemít, cílem je prožít to, co je právě tady a teď. To je také principem buddhismu,“ vyprávěl mi Bhútánec Saamdu Chetri, zakladatel Centra Hrubého národního štěstí. V Bhútánu ani nemají psychology. Domorodci mi mnohokrát říkali, žeprávě Buddha je jejich psychoterapeutem…

 Bhútán mi otevřel dveře k tomu, jak propojovat svou vášeň pro pozitivní psychologii s duchovními dimenzemi, které jsou přitom jasně a logicky ohraničené. Můj buddhismus je praktický a jednoduše takový, jaký mi ho Bhútánci ukázali. Je to důležitá součást mozaiky v mém psychoterapeutickém přístupu. Dalšími díly jsou také aktivní a silná mysl, kterou se pyšní Izraelci, a symbióza se Zemí a s přírodou, kterou hluboce ctí Islanďani.

Bhútán, Izrael a Island jsou místa, kde jsem byla v hlubokém spojení se zemí, duší a myslí a kde jsem se dostala blíž sobě, druhým, přírodě i vesmíru. Cesty mě zavedly za štěstím, které jsem v každé zemi prožívala různě, a přesto stejně intenzivně. A radostné pocity se ani nemusí definovat hranicemi. Více než na tom, kde a s kým jsme, záleží na tom, kým jsme… Štěstí přichází zevnitř.

Díky této jedinečné multikulturní zkušenosti, která mě ovlivnila na mnoha rovinách, jsem se rozhodla stát se také lektorkou meditací a mindfullness na School of Positive Transformation. Bhútánský přístup jsem tak prozkoumala i z hlediska západního pojetí. Mindfulness v mém podání obohacuje pozitivně orientovanou psychoterapii a také funguje jako samostatný skupinový kurz, který nabízím jako firemní psycholog. Tyto dílky mozaiky vytváří společně s mým psychologickým vzděláním a online psychologií harmonický celek, z kterého nadšeně a s pokorou rozdávám dál. Věřím, že pozitivní směr a rozvoj vědomí, radostí a silných stránek může být druhým pomocí, motivací i inspirací ke šťastnému životu.

Vytvořila jsem tak nový směr pozitivně orientované psychoterapie, která je odrazem mých znalostí mindfulness, tibetského buddhismu, pozitivní psychologie, multikulturních zkušeností, a především mého životního postoje. Pozitivně orientované psychoterapie se zaměřuje na přerámování situace klienta, kdy společnými silami nahlížíme na problém z pozitivní perspektivy. Tato jedinečná psychoterapie nabízí porozumění souvislostem a lepší orientaci v přítomném životě. Díky tomuto přístupu dokážeme společnými silami přijít na to, co je a co není důležité. Soustředíme-li se na to, co je podstatné, zmizí řada zbytečných problémů, které pouze odvádí naši pozornost a berou energii. Během online psychologických konzultací se nejprve zaměřujeme na rozpoznání a odbourání těchto distraktorů. Dále se věnujeme jádrovým, aktuálním problémům klienta, které přetransformujeme a zasadíme do pozitivního spektra událostí. Cílem pozitivně orientované psychoterapie je stav, kdy člověk místo problému vidí výzvu.

 

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?