Chronický stres

Chronický stres

…aneb s čím máme tu čest

Obsah

Co je chronický stres: Základní přehled

Chronický stres není jen přechodný nebo okamžitý pocit nepohody, který zaznamenáme v reakci na krátkodobé výzvy nebo problémy. Na rozdíl od akutního stresu, který může působit jako krátkodobý „motivační“ faktor, je chronický stres dlouhodobý a nepřetržitý stav, ve kterém jedinec pociťuje stresové reakce po velkou část dne nebo dokonce po delší období, jako jsou týdny nebo měsíce.

Příčiny chronického stresu

Příčiny mohou být velmi různorodé a často se kombinují. Může jít o problémy v práci, chronické zdravotní potíže, finanční nestabilitu, rodinné problémy a další. Často je tento typ stresu kombinací vnějších stresorů a vnitřního způsobu jejich zpracování.

Následky neřešení chronického stresu

Ignorování chronického stresu není pouze rizikové pro duševní zdraví, ale také vede k negativním fyzickým následkům. Od narušeného spánkového režimu až po vážné zdravotní problémy jako hypertenze, diabetes a kardiovaskulární choroby, chronický stres může zásadním způsobem ovlivnit kvalitu života.

Vliv chronického stresu na fyzické a duševní zdraví

Stává-li se stres nepřetržitou součástí vašeho života, je čas si uvědomit jeho vážné následky. Chronický stres není pouze duševní stav; má také konkrétní fyzické symptomy, které mohou dlouhodobě ovlivnit vaše zdraví.

Vliv na kardiovaskulární systém

 • Vysoký krevní tlak: Dlouhodobý stres může vést ke zvýšení krevního tlaku, což je klíčový rizikový faktor pro srdeční choroby.
 • Zvýšené riziko infarktu: Stresové hormony mohou způsobit zánětlivé reakce v cévách, což zvyšuje riziko srdečního onemocnění.

Vliv na imunitní systém

 • Znížená odolnost: Stres snižuje efektivitu imunitního systému, čímž zvyšuje riziko infekčních chorob.
 • Zpomalení hojení: Stres může negativně ovlivnit procesy hojení a regenerace v těle.

Duševní zdraví: Deprese a úzkost

 • Vyhoření: Chronický stres je jedním z hlavních faktorů vedoucích k syndromu vyhoření, který může dále způsobit deprese.
 • Úzkostné poruchy: Dlouhodobý stres může vyústit v úzkostné poruchy, včetně generalizované úzkostné poruchy a panických atak.

Vliv na spánek a odpočinek

 • Nespavost: Stresové hormony mohou narušit spánkové cykly a vést k nespavosti.
 • Špatná kvalita spánku: I když se podaří usnout, stres může zhoršit kvalitu spánku, což vede k chronické únavě.

Vliv na zažívací systém

 • Žaludeční problémy: Od žaludečních vředů po syndrom dráždivého tračníku, chronický stres může mít devastující dopad na zažívací systém.

Zvýšené riziko chronických onemocnění

 • Diabetes a obezita: Chronický stres zvyšuje produkci hormonu kortizolu, což může vést k zvýšenému ukládání tuků a riziku vzniku diabetu 2. typu.

Rozdíl mezi chronickým a akutním stresem: Co je třeba vědět

Stres je složitý psychologický a fysiologický fenomén, který může mít různé formy a významy. Dva hlavní typy stresu, které si často lidé pletou, jsou chronický a akutní stres. Porozumění rozdílu mezi nimi je klíčové pro účinné zvládání stresu a celkové zlepšení kvality života.

Akutní stres: krátkodobý a přímý

 • Příčiny: Většinou je reakcí na konkrétní událost nebo situaci, jako je například zkouška, argument nebo nebezpečná situace.
 • Fyziologická reakce: V těle se rychle uvolní adrenalin a další stresové hormony, často známé jako „bojuj nebo uteč“ reakce.
 • Doba trvání: Krátká, obvykle několik minut až několik hodin.
 • Následky: Po odeznění stresové situace se tělo obvykle vrátí zpět do normálního stavu, bez dlouhodobých zdravotních důsledků.

Chronický stres: dlouhodobý a komplikovaný

 • Příčiny: Může být výsledkem dlouhodobých problémů, jako jsou pracovní stres, rodinné problémy, chronické zdravotní potíže atd.
 • Fyziologická reakce: Konstantní vylučování stresových hormonů, jako je kortizol, které mohou narušit mnohé tělesné funkce.
 • Doba trvání: Může trvat týdny, měsíce nebo dokonce roky.
 • Následky: Negativní dlouhodobé dopady na fyzické a duševní zdraví, včetně rizika vzniku chronických onemocnění.

Klíčové rozdíly

 • Doba trvání: Zatímco akutní stres je krátkodobý, chronický stres je dlouhodobý.
 • Zdravotní následky: Akutní stres je obvykle méně škodlivý a může být dokonce motivující, zatímco chronický stres je spojen s řadou zdravotních problémů.
 • Řešení a léčba: Akutní stres obvykle vyžaduje rychlou reakci a krátkodobá řešení, zatímco chronický stres často vyžaduje komplexní léčebné plány, které mohou zahrnovat léky, terapii a změny životního stylu.

Často kladené otázky

Co je to chronický stres?

Chronický stres je dlouhodobá forma stresu, která trvá týdny, měsíce nebo dokonce roky

Jak poznat chronický stres?

Chronický stres poznáte podle přetrvávajících fyzických a psychických příznaků, jako jsou nespavost, vysoký krevní tlak a úzkost.

Jak dlouho trvá chronický stres?

Chronický stres trvá obvykle měsíce nebo roky, a není vázán na konkrétní událost.

Co může způsobit chronický stres?

Chronický stres může způsobit řadu zdravotních problémů, včetně kardiovaskulárních onemocnění, trávicích problémů a duševních poruch.

Co mám teď dělat?!

Pokud chcete se mnou osobně konzultovat a pracovat psychoterapeuticky na svém seberozvoji, objednejte se ke mně na Pozitivně orientovanou psychoterapii a začněte důvěřovat své šťastné cestě životem.

Objednejte si online psychoterapii

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Vyplňte formulář a já se vám obratem ozvu

Kristýna mi opravdu pomohla, rozhovory s ní jsou velmi inspirativní. Navedla mě jak se na věci koukat z pozitivní stránky a stále na tom spolu pracujeme.

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?