Firemní psycholog online

aneb pozitivně orientovaná psychoterapie ve firemní praxi
firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Jelikož náročná doba se podepisuje na duši mnoha lidí, rozhodla jsem se svou psychologickou pomoc rozšířit a působím také jako firemní psycholog online. Jsem psycholožka a certifikovaná lektorka mindfulness zaměřující se na štěstí a pozitivní přístup k životu. Cílem pozitivně orientovaných psychoterapií a mindfulness kurzů, které poskytuji, je zvýšení vyrovnanosti a pocitu štěstí u klientů. V psychoterapiích a kurzech využíváme mindfulness techniky a meditace, ve kterých se například soustředíme na odbourání stresu, rozvoj pozitivního vědomí, zklidnění mysli, prožitek přítomného okamžiku nebo na nesoudící vědomí.

Proč štěstí?

Štěstí na pracovišti je zásadní pro zlepšení produktivity v jakékoli organizaci. Tímto konceptem se zabývala řada výzkumů, které zjistily, že čím jsou zaměstnanci šťastnější, tím jsou také motivovanější a produktivnější. Další výzkumná zjištění prokázala, že čím spokojeněji a šťastněji se zaměstnanec cítí, tím méně je pravděpodobné, že opustí svého zaměstnavatele. Pozitivní na tom je i to, že tento vztah také časem zesiluje. V rámci pozitivně orientovaných psychoterapií a mindfulness kurzů tak společně usilujeme o zvýšení míry pozitivního myšlení, které prokazatelně vede k vyšší efektivitě. Říká se, že spokojený zaměstnanec je duší firmy, a proto jsem se v této náročné době rozhodla pomáhat nacházet štěstí. Pozitivně orientované psychoterapie a midnfulness kurzy rovněž pomáhají se zorientovat v přechodu na home office. Umožňují také nalezení harmonie a rovnováhy v novém osobním nastavení, a to včetně time-managementu a sociálních vazeb

Pozitivně orientovaná psychoterapie

S firemními zaměstnanci a managementem vedu individuální online pozitivně orientované psychoterapie a hromadné online mindfulness kurzy.  Unikátně vytvořený koncept pozitivně orientované psychoterapie se zaměřuje na přerámcování situace klienta, kdy společnými silami nahlížíme na problém z pozitivní perspektivy. V obecné rovině lze říct, že každá událost je zprvu neutrální. Teprve její interpretace ji propůjčuje atributy jako je mír, štěstí, harmonie či stres. Z toho je patrné, že tatáž událost může nést různé výklady, které nám zprostředkovává náš myšlenkový systém. 

Tato jedinečná psychoterapie nabízí porozumění souvislostem, lepší orientaci v přítomném životě a nacházení nových řešení. Díky tomuto přístupu dokážeme společnými silami přijít na to, co je a co není důležité. Soustředíme-li se na to, co je podstatné, zmizí řada zbytečných problémů, které pouze odvádí naši pozornost a berou energii. Během online psychologických konzultací se nejprve zaměřujeme na rozpoznání a odbourání těchto distraktorů. Dále se věnujeme jádrovým, aktuálním problémům klienta, které přetransformujeme a zasadíme do pozitivního spektra událostí. Cílem pozitivně orientované psychoterapie je stav, kdy člověk místo problému vidí výzvu.  

V psychoterapiích také pracuji s mindfulness technikami a konceptem přítomnosti, který vychází z buddhistické filozofie. Mindfulness a buddhismus se prolínají, přičemž koncept mindfulness se vyvinul z buddhismu a je zaměřený na západní svět. Během mé psychologické praxe jsem měla možnost podrobně poznat jak oblasti mindfulness, tak tibetského buddhismu, které mě inspirovaly ve vedení psychoterapií a online psychologického poradentství/skupinových mindfulness kurzů v rámci firemní psychologie.

Tibetský buddhismus jsem poznala během ročního pobytu v Bhútánu, kde jsem dělala výzkumné rozhovory s domorodci na téma štěstí a spiritualita. Daný výzkum byl určen pro doktorskou práci v oblasti psychologie. Do tohoto výzkumu jsem zahrnula i další národnosti a vyzpovídala mnoho domorodců, abych zjistila, co jim přináší radost a štěstí a jakou roli hraje v jejich životě spiritualita. V každé zemi, kde jsem žila, jsem objevila unikátní přístup ke štěstí a velkou sílu, z čehož čerpám i nadále ve své psychologické praxi. Některé síly se doplňují a překrývají, všechny ale fungují v synergii celistvosti, jež léčí, posouvá a hřeje.  

Pozitivně orientovaná psychoterapie je obohacená i o prvky koučinku, kdy společnými silami nacházíme nové cesty a neotřelá řešení a zároveň se zaměřujeme na motivaci a rozvoj silných stránek osobnosti. Neopomíjíme však ani sílu klasických terapeutických postupů se zaměřením na minulost klienta.

Síla přítomného času

Ze všech poznaných kultur se právě Bhútán stal jedním ze základních pilířů psychoterapeutického sezení. Bhútán je první zemí na světě, která vydala vládní edikt oznamující, že hrubé národní štěstí je důležitější než hrubý domácí produkt. Tamní buddhistické myšlení se odráží v pokojném každodenním životu obyvatel.  Bhútánci mě naučili, že k tomu, aby byl člověk šťastný, nepotřebuje mnoho. Stačí se umět radovat, zbytečně nesoudit a být vděčný za to, co máme. Nenasytná touha je nekonečná a štěstí nikdy nepřinese. Bhútánci tvrdí, že opravdovost je pouze v přítomném okamžiku. Minulost už nezměníme a budoucnost je velmi nejistá. Na Západě máme až přílišné tendence se myšlenkově pohybovat v jiném čase než přítomném. Přitom jediný opravdový moment je tady a teď; aneb jak Bhútánci říkají: „Happiness is here and now.“ S mindfulness nastavením jsem se tak v Bhútánu setkávala všude a u všech. Akorát tomu tak nikdo neříkal.

Bhútánský přístup jsem se rozhodla prozkoumat i z hlediska západního pojetí, a stala se tak certifikovanou lektorkou mindfulness a meditací (School of Positive Transformation). Tento přístup jednak obohacuje pozitivně-orientovanou psychoterapii, ale také funguje jako samostatný skupinový kurz, který jako firemní psycholog nabízím. V daném kurzu se účastníci seznámí s technikami mindfulness a meditací a naučí se je aktivně praktikovat ve svém životě; kurz je také obohacen o prvky pozitivně orientované psychoterapie. Účastníci poznají hlouběji nejen sami sebe, ale i své kolegy, s kterými budou aktivně spolupracovat při jednotlivých technikách, což rovněž působí jako team building.

Celkově s celým týmem pracujeme na zvýšení mindfulness. Soustředíme se tak na odbourání stresu, zklidnění mysli, zvýšení sebedůvěry a motivace, rozvoj pozitivního vědomí a na prožitek přítomného okamžiku. Jde rovněž o proces sebeobjevování a sebepřijetí. Mindfulness kurzy také slouží k posilování pocitů spokojenosti a loajality pracovníků. Společně přicházíme na nová řešení a soustředíme se na rozvoj motivace a silných stránek osobnosti. Klienti se v kurzech naučí komunikovat s týmem, lépe zvládat konflikty. Získají rovněž lepší orientaci v přítomném životě. Kurzy podněcují k větší efektivitě a ke zhmotňování vizí a přání.

Klienti se mohou nezávisle účastnit mindfulness kurzu či pozitivně orientované psychoterapie. Ze zkušenosti doporučuji jejich propojení, neboť jednotlivá témata se v obou přístupech doplňují a dochází tak k synergickému efektu. Využije se tak síla osobního sezení, která se skloubí s energií skupiny a spoluprací v týmu, což je zásadní pro zdravé, harmonické a fungující firemní prostředí.

Mindfulness kurzy mohou být zároveň součástí většího celku Happiness4business, který se holisticky věnuje nastavení štěstí na míru ve firemním prostředí. Spolu s Matoušem Hurtíkem, expertem na štěstí v podnikání, vycházíme z poznatků bhútánského konceptu Happiness of business. Jde o holistický přístup v rámci podnikání, který podporuje pochopení fenoménu sociální odpovědnosti v celé její šíři. Pro více informací a individuální nabídku služeb na míru mě kontaktujte. 

V neposlední řadě nabízím i tři druhy přednášek o štěstí.  První typ přednášek je zaměřený jednak na vnímání štěstí v různých kulturách světa, což vychází z mého doktorského výzkumu štětí a spirituality, a dále na možnosti, jak rozvíjet pocit štěstí a pozitivní myšlení. Ve druhém typu přednášek se věnuji převážně mindfulness technikám, které zaměstnanci uplatní v pracovním i každodenním životě, a zvýší tak svou psychickou odolnost. Třetí typ přednášek je zaměřený na představení bhútánského konceptu štěstí v podnikání a uplatnění tohoto holistického přístupu v praxi.

Programy jsou vedeny převážně online.

Pozitivně orientovaná psychoterapie a mindfulness kurzy včetně Happiness4business se dají brát jako nová generace firemních benefitů. Firmy mají možnost ukázat, že se starají o well-being svých zaměstnanců, kteří svou spokojenost vyzáří zpět a promění ji ve větší efektivitu na pracovištiNení tak náhodou, že volba štěstí před ziskem učinila mnoho společností extrémně ziskovými.

Chyťte si své štěstí

Závěrem zmíním myšlenku, kterou mi kdysi sdělil bhútánský mnich a kamarád: „Každá situace má své šťastné řešení. Pokud ho zrovna nevidíš, pořádně se rozhlédni a vstaň. Třeba na něm sedíš nebo poletuje někde ve vzduchu. Stačí ho jen chytit!“

Tohoto hesla se držím ve svém životě i během psychoterapií. Opravdu totiž věřím, že každá situace má své šťastné řešení, které můžeme společnými silami uchopit.

„Bravurně řešený koncept Happiness4business nám poskytl nový náhled na štěstí v našem podnikání. Pro naši firmu jsme dále zvolili jak mindfulness kurz, tak individuální pozitivně orientovanou psychoterapii. Se vším jsme velmi spokojení; kombinaci kurzu a psychoterapie si nemůžeme vynachválit. Na důvěrných osobních záležitostech pracujeme individuálně během terapií. V kurzech se pak věnujeme nejen svému poznání a růstu, ale i vztahům a vzájemnému porozumění, tedy jádrové podstatě firmy. Jsme teď více stmelení a efektivní, což má pozitivní vliv i na naši kreativitu a grafické nápady.“

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?