Koučink

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Koučink je metoda, která rozvíjí člověka v jím zvolené oblasti a stal se součástí rozvojových programů západního světa. Koučink slouží jako podpora k nalezení vlastní cesty a také dodává odvahu po vlastní cestě dál kráčet. Kouč vám neradí, ale pomáhá vám utřídit si myšlenky a přijít na nové možnosti. Tato metoda také slouží k lepší orientaci v jednotlivých oblastech života.

 

Klient si tak může definovat své cíle a rychleji k nim dojít. Díky koučinku se naučí být více efektivní a zhmotňovat své vize a přání. Jde o proces sebeobjevování a přijetí zodpovědnosti sama za sebe. Metoda povzbuzuje a pomáhá klientům dostat se tam, kde chtějí být. Důležité je, že si klient dojde k závěrům sám.

K čemu je koučink?

Koučink pomáhá k tomu, že si klient ujasní, co chce změnit a proč. Tato metoda zároveň umožňuje náhled na svou situaci z více úhlů pohledu a najití nejlepšího řešení dané situace. Koučink zvyšuje zodpovědnost a důvěru v sebe sama a tak se  dobře používá v pracovní sféře, kde si tak zaměstnanci mohou vyřešit otázky týkající se rovnováhy mezi prací a soukromým životem či směrování další kariéry. Koučink slouží k posilování pocitů spokojenosti a loajality pracovníků.

Koučink bývá efektivní ve firmách například tehdy, pokud pracovníky čeká zvládnutí náročné výzvy či povýšení do odpovědné funkce. Koučink pomáhá k pocitu spokojenosti a zvládání stresu. Tato metoda také umožňuje lepší komunikaci s týmem a zvládání konfliktů a patří mezi individuální metody rozvoje pracovníků.  

Jaký je rozdíl mezi koučinkem a terapií?

Koučink však není terapie. Neřeší osobní problémy. Koučink směřuje dopředu a nezabývá se analýzou minulosti. Je zaměřený na řešení a na samotnou akci, kdy jsou klienti vedeni k tomu, aby podnikli jednotlivé kroky co nejdříve. Koučink se zabývá otázkou „jak“, nikoliv „proč“.

Způsob propojení koučinku a terapie nabízí pozitivně orientovaná psychoterapie. Kromě základních pilířů terapie, mezi které patří mindfulness, tibetský buddhismus a pozitivní psychologie, obsahuje pozitivně orientovaná psychoterapie také esenci koučinku. V psychoterapii tak společnými silami nacházíme nové cesty a neotřelá řešení a zároveň se zaměřujeme na motivaci a rozvoj silných stránek osobnosti stejně jako v koučinku. Cílem pozitivně orientované psychoterapie je přerámování situace klienta, kdy společnými silami nahlížíme na problém z pozitivní perspektivy. Jedná se o syntézu různých směrů, které působí v synergickému efektu a umožňují systematicky postupovat k cíli. O prvky koučinku je také obohacený firemní mindfulness kurz, ve kterém účastníci poznají hlouběji nejen sami sebe, ale i své kolegy, s kterými budou aktivně během kurzu spolupracovat.

Více o pozitivně orientované psychoterapii a mindfulness kurzech se dočtete zde

Chcete prožít nadstavbu koučinku ve formě pozitivně orientované psychoterapie? 

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?