Psychoterapie online

aneb Jak na štěstí a pozitivní přístup k životu?
firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Co od psychoterapie online očekávat?

V rámci pozitivně orientované psychoterapie se s klienty zaměřujeme na pozitivní přístup, na objevení a rozvoj vlastní hodnoty, síly a štěstí. Pátráme po zdrojích radosti a po tom, jak posilovat svoje silné stránky a naplňovat potenciál. K problému se stavíme konstruktivně a v co největší míře se ho snažíme přetransformovat do pozitivní roviny. Necháváme se inspirovat buddhistickou filozofií, meditacemi a mindfullness technikami, které se soustředí na důležitost vnímání přítomného okamžiku. Jediný opravdový moment je pouze tady a teď a jeho prožitek přináší pocity štěstí. Na Západě však často myšlenkově brouzdáme v čase minulém či budoucím, což nás ochuzuje o pocit přítomnosti.

             

Díky této psychoterapii online se naučíte situace vidět více v pozitivním světle, načerpáte novou energii a motivaci v tom, co již děláte. Získáte elán potřebný k realizaci vašich přání. Dokážete také lépe zklidnit a ovládat svou mysl a používat ji tak, aby vám efektivně sloužila. Pozitivně orientovaná psychoterapie vám nabídne porozumění souvislostem a lepší orientaci v přítomném životě. Během terapií nacházíme nové cesty a neotřelá řešení a zároveň se zaměřujeme na motivaci a rozvoj silných stránek osobnosti. Celkově tak podpoříte svůj osobnostní rozvoj a zlepšíte psychickou odolnost.

 

Závěrem zmíním myšlenku, kterou mi kdysi sdělil bhútánský mnich a kamarád: „Každá situace má své šťastné řešení. Pokud ho zrovna nevidíš, pořádně se rozhlédni a vstaň. Třeba na něm sedíš nebo poletuje někde ve vzduchu. Stačí ho jen chytit!“

 

Tohoto hesla se držím ve svém životě i během psychoterapií. Opravdu totiž věřím, že každá situace má své šťastné řešení, které můžeme společnými silami uchopit.

Jak probíhá psychoterapie online?

Psychoterapie a psychologické poradentství online mohou probíhat jednorázově nebo opakovaně podle potřeby klienta. U pozitivně orientované psychoterapie je frekvence setkávání jednou za týden až 14 dní, přičemž systematicky pracujeme na přerámování problému či životní situace. Psychologická poradna funguje jako jednorázové nasměrování. Terapie a poradentství probíhají přes online platformu (Skype, WhatsApp, Zoom) se zapnutou kamerou v nerušeném prostředí na obou stranách.

Nejprve se s klienty spojuji buď telefonicky nebo emailem, kdy domluvíme termín setkání a nejlepší online platformu dle potřeb klienta. Při samotné online psychoterapii vidíme navzájem svoji mimiku i gestikulaci, takže veškeré prvky pro správné porozumění kontextu a potřebám klienta jsou zachované jako při osobním setkání. Na konci rozhovoru se podle vašich přání domluvíme na dalším termínu setkání.  

Formy setkání aneb individuální a párová psychoterapie?

Během psychoterapie online s klienty pracuji buď individuálně, anebo v páru. Individuální psychoterapie je klasický postup, kde se věnujeme osobním záležitostem daného klienta. Párovou psychoterapii doporučuji tam, kde oblasti života, na kterých chce klient primárně pracovat, jsou úzce spojeny s jeho blízkou osobou, převážně s partnerem či partnerkou, přičemž oba jeví o setkání zájem.

Výhody psychoterapie a psychologického poradenství online?

Řada výzkumů dokázala, že kvalita online psychoterapií je srovnatelná s osobním setkáním. Sama z praxe mohu tyto výsledky výzkumů potvrdit; způsob práce s klienty, který vedu, je dokonce v mnoha ohledech výhodnější přes online platformy.

Nespornou předností online psychoterapie je časová flexibilita a velmi krátký objednací termín v řádech několika dní. Spojit se navíc můžeme odkudkoliv. Cestujete nebo preferujete zůstat v pohodlí domova? Pro online terapii to není žádnou překážkou. Díky online psychoterapiím ušetříte čas strávený na cestě. Setkání můžou navíc probíhat i ve večerních hodinách, protože obě strany jsou flexibilnější. Psychologie online také umožňuje vaši větší diskrétnost, když například nechcete o svých psychoterapiích informovat okolí. Psychologie online je také výhodná pro osoby se zdravotním omezením nebo pro lidi na rodičovské dovolené.

Díky tomu, že sezení probíhá se zapnutou kamerou a v nerušením prostředí, je zaručena maximální autenticita. Zavazuji se mlčenlivostí a naprostým soukromím v době rozhovorů.  

Online psychologické poradenství a psychoterapie je pro každého, a to bez potřeby lékařského doporučení.

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?