Pozitivně orientovaná psychoterapie

aneb Jak na štěstí a pozitivní přístup k životu?
firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Co je to pozitivně orientovaná psychoterapie?

Pozitivně orientovaná psychoterapie, jíž jsem autorkou, odráží můj životní příběh založený na hledání a nacházení pozitivních přístupů k životním situacím.

Velká část psychologie se orientuje na to, co nefunguje. Skrze nálepky se tak snažíme zjednodušit a kategorizovat svět. Přitom se často jedná o heuristické zkratky, které utváří falešný pocit zorganizovanosti. Svět však není založený na psychologických škatulkách a diagnózách. V jeden okamžik ta samá událost může mnoha lidem asociovat různé významy. Zprvu je vše neutrální, interpretace danému jevu propůjčuje až naše nastavení mysli.

Oslovil mě proto koncept pozitivní psychologie, která se vymyká zažitému psychologickému přístupu a která se později stala jedním z pilířů pozitivně orientované psychoterapie. Pozitivní psychologie je směr, který klade důraz na silné stránky osobnosti. Cílem je rozvoj toho dobrého místo pouhé opravy toho nefunkčního. Nesoustředíme se tak výlučně na problémy, které posouváme směrem k normálu, ale z normálních životů budujeme skvělé.

Patří do pozitivně orientované psychoterapie ještě něco dalšího?

Dalším důležitým pilířem terapií jsou mindfulness techniky a meditace, ve kterých se soustředíme na odbourání stresu, rozvoj pozitivního vědomí, zklidnění mysli, prožitek přítomného okamžiku a na nesoudící vědomí. Koncept mindfulness se vyvinul z buddhismu a je zaměřený na západní svět. Jako certifikovaná lektorka mindfulness a meditací jsem integrovala tento přístup do pozitivně orientované psychoterapie a v rámci firemní psychologie nabízím i samostatné mindfulness kurzy. Chcete se dozvědět více o mindfulness a meditačním kurzu?

Třetím pilířem pozitivně orientované psychoterapie je samotný tibetský buddhismus, který jsem blízce poznala během ročního pobytu v Bhútánu, kde jsem dělala výzkumné rozhovory s domorodci na téma štěstí a spiritualita. Toto himálajské království zavedlo hrubé národní štěstí, které upřednostňuje před hrubým národním produktem. Tibetský buddhismus je v zemi hojně rozšířen a odráží se v pokojném každodenním životě domorodců. 

Bhútánci mě naučili, že k tomu, aby byl člověk šťastný, nepotřebuje mnoho. Stačí se umět radovat, zbytečně nesoudit a být vděčný za to, co máme. Nenasytná touha je nekonečná a štěstí nikdy nepřinese. Bhútánci tvrdí, že opravdovost je zakotvená v přítomném okamžiku. Pokud umí být člověk přítomný v daném okamžiku, umí být i šťastný. Minulost už nezměníme a budoucnost je velmi nejistá. Na Západě máme až přílišné tendence se myšlenkově pohybovat v jiném čase než přítomném. Přitom jediný opravdový moment je tady a teď; aneb jak Bhútánci říkají: „Happiness is here and now.“ Chcete se dozvědět více o tajemství nejšťastnějších národů světa

Unikátně vytvořený koncept pozitivně orientované psychoterapie se zaměřuje na přerámování situace klienta, kdy společnými silami nahlížíme na problém z pozitivní perspektivy. V obecné rovině lze říct, že každá událost je zprvu neutrální. Teprve její interpretace ji propůjčuje atributy jako je mír, štěstí, harmonie či stres. Z toho je patrné, že tatáž událost může nést různé výklady, které nám zprostředkovává náš myšlenkový systém. 

Tato jedinečná psychoterapie nabízí porozumění souvislostem, lepší orientaci v přítomném životě a nacházení nových řešení. Díky tomuto přístupu dokážeme společnými silami přijít na to, co je a co není důležité. Soustředíme-li se na to, co je podstatné, zmizí řada zbytečných problémů, které pouze odvádí naši pozornost a berou energii. Během online psychologických konzultací se nejprve zaměřujeme na rozpoznání a odbourání těchto distraktorů. Dále se věnujeme jádrovým, aktuálním problémům klienta, které přetransformujeme a zasadíme do pozitivního spektra událostí. Cílem pozitivně orientované psychoterapie je stav, kdy člověk místo problému vidí výzvu. 

Pozitivně orientovaná psychoterapie je obohacená i o prvky koučinku, kdy společnými silami nacházíme nové cesty a neotřelá řešení a zároveň se zaměřujeme na motivaci a rozvoj silných stránek osobnosti. Neopomíjíme však ani sílu klasických terapeutických postupů se zaměřením na minulost klienta. Jedná se tedy o eklektický přístup.

Co je cílem pozitivně orientované psychoterapie?

Cílem pozitivně orientované psychoterapie a mindfulness kurzů, které poskytuji, je vědomé prožívání přítomnosti, zvýšení vyrovnanosti a pocitu štěstí u klientů.

V rámci pozitivně orientované psychoterapie tak společně usilujeme o zvýšení míry pozitivního myšlení, které prokazatelně vede k vyšší efektivitě. S klienty se učíme vnímat prožívání ve vlastním těle, což pomáhá k celkové harmonii, porozumění pocitům a myšlenkám.

 Pozitivně orientované psychoterapie a midnfulness kurzy rovněž pomáhají se zorientovat v přechodu na home office. Umožňují také nalezení harmonie a rovnováhy v novém osobním nastavení, a to včetně time-managementu a sociálních vazeb. Terapie a kurzy podněcují k větší efektivitě a ke zhmotňování vizí a přání.

Závěrem zmíním myšlenku, kterou mi kdysi sdělil bhútánský mnich a kamarád: „Každá situace má své šťastné řešení. Pokud ho zrovna nevidíš, pořádně se rozhlédni a vstaň. Třeba na něm sedíš nebo poletuje někde ve vzduchu. Stačí ho jen chytit!“

Tohoto hesla se držím ve svém životě i během psychoterapií. Opravdu totiž věřím, že každá situace má své šťastné řešení, které můžeme společnými silami uchopit.

Objednejte si psychologické konzultace u mě a řekněte „ano“ radostnému životu. Věřím, že pozitivní směr a rozvoj vědomí, radostí a silných stránek může být druhým pomocí, motivací i inspirací ke šťastnému životu.

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?