Co je obsedantně kompulzivní porucha?

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je chronické a recidivující onemocnění, které má vliv na myšlení, chování a emoce. Má dva hlavní prvky: obsedance a kompulze. Obsedance jsou opakované myšlenky, pocity nebo obrazy, které jsou pro pacienta nepříjemné a které se objevují neustále. Tyto myšlenky mohou být například o násilí, nečistotě nebo nedostatečnosti.

Kompulze jsou nutkavé činnosti nebo rituály, které pacienti provádějí, aby se uklidnili nebo zbavili obsedantních myšlenek. Tyto kompulzivní činnosti mohou být například opakované mytí rukou, kontrolování elektrických spotřebičů, neustálá modlitba nebo počítání.

OCD má různé formy, ale většinou se rozdělují do tří hlavních kategorií: poruchy mytí, poruchy kontroly a poruchy rituálu. Poruchy mytí se týkají strachu z nečistoty a infekce, kontrolní poruchy se týkají strachu z ublížení nebo škody a rituální poruchy se týkají strachu z nesprávného provádění určitých činností.

Pokud chcete se mnou osobně konzultovat a pracovat psychoterapeuticky na svém seberozvoji, objednejte se ke mně na Pozitivně orientovanou psychoterapii a začněte důvěřovat své šťastné cestě životem.

Objednejte si online psychoterapii

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Vyplňte formulář a já se vám obratem ozvu

Kristýna mi opravdu pomohla, rozhovory s ní jsou velmi inspirativní. Navedla mě jak se na věci koukat z pozitivní stránky a stále na tom spolu pracujeme.

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?