Důležitost dětství a dospívání v kontextu úzkosti

…aneb co se tehdy děje

Dětství a dospívání jsou klíčovými obdobími v našem životě, která mohou významně ovlivnit naše zdraví a pohodu v dospělosti. Zážitky, vztahy a události, které prožijeme během těchto fází, mohou mít dlouhodobé důsledky pro náš emoční vývoj, včetně vzniku a projevů úzkosti.

1. Rodinné prostředí:

Rodinné prostředí, v němž jsme vyrůstali, může hrát klíčovou roli v tom, jak se vyvíjíme v emocionálním smyslu. Dětství ve stresujícím nebo nejistém prostředí, například v rodinách s vysokou mírou konfliktů, nedostatečnou podporou nebo zanedbáváním, může zvýšit riziko vzniku úzkosti v budoucnosti. Naopak, stabilní a podporující rodinné prostředí může poskytnout ochranu proti vzniku úzkostných poruch.

2. Trauma a události:

Traumatické události, jako jsou úrazy, ztráty nebo zneužívání, prožité v dětství a dospívání, mohou zanechat trvalé stopy na psychice a mohou být spojeny s vyšším rizikem úzkosti v pozdějším životě. Trauma může ovlivnit naši schopnost zvládat stres a reagovat na situace, které vyvolávají úzkost.

3. Sociální interakce a vrstevníci:

Vztahy se vrstevníky a sociální interakce během dospívání mohou také ovlivnit naši úroveň úzkosti. Sociální tlaky, srovnávání se s ostatními a strach z odmítnutí mohou být zdrojem úzkosti. Na druhou stranu, pozitivní sociální zkušenosti a podpora vrstevníků mohou posílit sebevědomí a snížit úzkost.

4. Sebeuvědomění a sebepřijetí:

Dětství a dospívání jsou také období, kdy se začínáme formovat jako jedinec. Sebeuvědomění, sebepřijetí a vývoj sebeobrazu mohou hrát roli v tom, jakým způsobem vnímáme sebe a jak se vyrovnáváme s vnitřními i vnějšími výzvami. Nedostatečné sebevědomí nebo nízké sebepřijetí mohou zvyšovat riziko úzkosti.

Co mám teď dělat?!

Pokud chcete se mnou osobně konzultovat a pracovat psychoterapeuticky na svém seberozvoji, objednejte se ke mně na Pozitivně orientovanou psychoterapii a začněte důvěřovat své šťastné cestě životem.

Objednejte si online psychoterapii

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Vyplňte formulář a já se vám obratem ozvu

Kristýna mi opravdu pomohla, rozhovory s ní jsou velmi inspirativní. Navedla mě jak se na věci koukat z pozitivní stránky a stále na tom spolu pracujeme.

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?