Jakým způsobem je diagnostikována úzkost lékaři a psychoterapeuty

…aneb co se sleduje

Diagnostika úzkostných poruch je klíčovým krokem k poskytnutí správné léčby a podpory jednotlivcům, kteří jimi trpí. Diagnostika se provádí lékaři a psychoterapeuty, kteří používají různé metody a nástroje k posouzení příznaků a závažnosti úzkostných stavů.

1. Klinický rozhovor:

Lékař nebo psychoterapeut během klinického rozhovoru zjišťuje anamnézu pacienta, tedy jeho životní historii, symptomy a zkušenosti s úzkostí. Důkladný rozhovor může poskytnout informace o povaze úzkostných symptomů, jejich trvání a možných spouštěcích faktorech.

2. Dotazníky a hodnotící nástroje:

Existuje řada standardizovaných dotazníků a hodnotících nástrojů, které slouží k posouzení úrovně úzkosti. Tyto nástroje umožňují měřit závažnost symptomů a porovnávat je s normami pro danou populaci.

3. Fyzické vyšetření:

Některé fyzické projevy úzkosti, jako je zvýšený srdeční tep, změny dýchání a svalové napětí, mohou být zjištěny během fyzického vyšetření. Lékař může provést důkladné fyzické vyšetření, aby zjistil, zda tyto symptomy souvisí s úzkostí nebo jinými zdravotními problémy.

4. Diagnostická kritéria:

Diagnóza úzkostných poruch je založena na diagnostických kritériích uvedených ve specializovaných manuálech, jako je „DSM-5“ (Diagnostický a statistický manuál duševních poruch) nebo „ICD-10“ (Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů). Tyto manuály poskytují seznamy symptomatických kritérií, které musí být splněny pro stanovení konkrétní diagnózy.

Co mám teď dělat?!

Pokud chcete se mnou osobně konzultovat a pracovat psychoterapeuticky na svém seberozvoji, objednejte se ke mně na Pozitivně orientovanou psychoterapii a začněte důvěřovat své šťastné cestě životem.

Objednejte si online psychoterapii

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Vyplňte formulář a já se vám obratem ozvu

Kristýna mi opravdu pomohla, rozhovory s ní jsou velmi inspirativní. Navedla mě jak se na věci koukat z pozitivní stránky a stále na tom spolu pracujeme.

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?