Kognitivně behaviorální psychoterapie

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Historie kognitivně behaviorální psychoterapie

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) se rozvinula v 70. letech minulého století jako syntéza behaviorální a kognitivní terapie. Mezi zakladatele například patřili Josef Wolpe a Hans J. Eysenck. Jde o krátkodobou, strukturovanou psychoterapii, která se zaměřuje na řešení klientových problémů a potíží. Cílem je, aby se klient naučil používat samostatně psychologické metody, které vedou ke zmírnění či vymizení obtíží.

Principy terapie

Kognitivně behaviorální terapie klade důraz na přítomnost, i když připouští vliv minulých zkušeností a traumat na současné vědomí klienta, jeho prožívání a chování. Terapie je zacílená na aktuální obsahy vědomí a na změnu sebezraňujících vzorců myšlení a chování klienta. Díky tomu, že se v terapii identifikuje a změní nezdravé myšlení a chování klienta, dojde k pozitivní změně. Kognitivně behaviorální psychoterapii lze použít tehdy, když je klient motivován ke změně a ochoten spolupracovat.

Kognitivně behaviorální terapie předpokládá, že myšlenky předcházejí emocím. Naše myšlení tedy nese zodpovědnost za to, jaké emoce prožíváme, zda se radujeme či smutníme. Myšlenky způsobující emoce nemusí být však vždy uvědomované, mohou probíhat podprahově bez toho, aniž bychom si toho všimli. Emoce jsou vždy spojeny s fyziologickou změnou, a terapie tak pracuje s člověkem jako psychosomatickou jednotkou.

Kognitivně behaviorální psychoterapie nepracuje jen s myšlením, ale také například s nácvikem dovedností či postupným vystavováním se obávaným podmětům. Další technikou je také zaplavení, kdy je klient naplno vystaven obávané situaci, která se buď odehrává ve skutečnosti nebo jen v mysli. Po určité době tohoto přesycení dochází k vyhasínání emočních reakcí a mírnění úzkosti.

Klient dostává své domácí úkoly a píše si deník. Úkoly a sezení probíhají systematicky podle jasně stanovené struktury.

Vhodnost terapie

Kognitivně behaviorální terapie je vhodná pro osoby trpící úzkostnými poruchami a různými druhy fóbií. Terapie pomáhá také u depresí, poruch příjmu potravy, závislostí a sexuálních disfunkcí. Účinná je rovněž u vztahových a rodinných problémů.

Chtěli byste vyzkoušet příbuzný psychoterapeutický směr pozitivně orientovanou psychoterapii, jejíž cílem je vědomé prožívání přítomnosti, zvýšení vyrovnanosti a pocitu štěstí u klientů? Unikátně vytvořený koncept pozitivně orientované psychoterapie se zaměřuje na přerámování situace klienta, kdy společnými silami nahlížíme na problém z pozitivní perspektivy.

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?