Gestalt psychoterapie

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Historie gestalt psychoterapie

Gestalt psychoterapie vznikala během 40. a 50. let minulého století. Jejími zakladateli se stali Frederick Perls, Laura Perls a Paul Goodman. Slovo Gestalt pochází z němčiny a znamená tvar nebo celek. V psychoterapii to přeneseně znamená holistický přístup, který pracuje s myslí, emocemi, tělem a duší. Perls zdůrazňoval, že nejsme na světě proto, abychom žili podle očekávání druhých, ale ani bychom neměli očekávat, že druzí budou žít podle našich očekávání.

Základní principy psychoterapie

Gestalt psychoterapie se řadí mezi humanistické směry. Zaměřuje se na prožívání a vnímání přítomnosti. Výchozím bodem je „tady a teď“. Obecným principem gestalt psychoterapie je fakt, že nedořešená a bolestná minulost má být vyjádřena v přítomnosti, jinak se mohou objevit fyzické a psychické obtíže. Klient se učí přijímat odpovědnost za sebe sama a svoje rozhodování, což se stupňuje s rozvojem sebeuvědomění. Díky tomu se tak umí i lépe vypořádat s problémy. Klient se rovněž učí vnímat vliv svých rozhodnutí na zdraví a vztahy. V gestalt psychoterapii se rozvíjí schopnost rozumět svým potřebám s ohledem na ostatní. Gestalt psychoterapie vede k osobnímu růstu a zodpovědnosti za svůj život. Pomáhá přijmout své pocity a věřit vlastním zkušenostem.

Gestalt terapie předpokládá, že člověk může uvíznout ve zaběhlých chybných vztahových vzorcích. Cílem této terapie je se soustředit na přítomnost, ve které si zároveň koncentrovaně uvědomujeme minulost i budoucnost, kdy terapeut s klientem odkrývají zaběhlé chybné vztahové vzorce. Dalším krokem je nalezeních nových a funkčních způsobů kontaktu s druhými lidmi.

Vztah klienta a terapeuta

Terapeut pracuje s informací, že objektivní pravda neexistuje. Vědomě neprosazuje svůj výklad, ale zdůrazňuje přítomné prožívání klienta, založené na emocích, myšlenkách a tělesných vjemech, které se uspořádávají do nového smysluplného tvaru. Terapeut a klient fungují jako partneři, kteří se pomocí vzájemného kontaktu navzájem ovlivňují a pracují se vztahem. Terapeut využívá sám sebe jako nástroj a dává klientovi zpětnou vazbu.

Gestalt terapie nemá připravený manuál, důležitý je proces vnímání přítomného okamžiku. Terapeut musí být dostatečně tvořivý, aby terapii vedl žádoucím směrem. Sám na sobě testuje klientovy proměny zakotvené v přítomnosti. Psychoterapeutická intervence se tak stává experimentem, kdy terapeut vhodně a pohotově reaguje na klientův proces proměny; přičemž reakce mohou být empatické, usměrňující či konfrontační. Cílem je probudit klientův nevyužitý potenciál a sebeuvědomění.

Vhodnost terapie

Gestalt psychoterapie může probíhat individuálně, ale i skupinově. Je vhodná pro osoby trpící úzkostmi, depresemi, nízkým sebevědomím, ale také poruchami příjmu potravy či psychosomatickými obtížemi, jako jsou třeba bolesti hlavy a zad. Gestalt psychoterapie může být doplněna dalšími přístupy, jako je arteterapie či práce se sny.

Chtěli byste vyzkoušet příbuzný psychoterapeutický směr pozitivně orientovanou psychoterapii, jejíž cílem je vědomé prožívání přítomnosti, zvýšení vyrovnanosti a pocitu štěstí u klientů? Unikátně vytvořený koncept pozitivně orientované psychoterapie se zaměřuje na přerámování situace klienta, kdy společnými silami nahlížíme na problém z pozitivní perspektivy.

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?