Definice a charakteristika syndromu vyhoření

…aneb co nám říká učebnice

Syndrom vyhoření je psychologický stav, který vzniká v důsledku dlouhodobého a nadměrného vystavení chronickému stresu, především v pracovním prostředí. Je spojen s pocitem vyčerpání, emocionální vypáleností a sníženou schopností zvládat každodenní nároky a stresové situace.

Charakteristické příznaky syndromu vyhoření zahrnují:

  1. Fyzická vyčerpanost: Osoba trpící syndromem vyhoření často pociťuje silné fyzické vyčerpání a únava, i přes dostatek odpočinku. Může se objevovat nespavost, snížená imunita a časté zdravotní problémy.

  2. Emocionální vyčerpání: Jedná se o pocit vyprahlosti emocí, ztráty zájmu a nadšení. Osoba se může cítit vyprahlá, prázdná a bez energie. Neschopnost projevovat emoce je často doprovázena pocitem bezcitnosti.

  3. Snížená výkonnost a motivace: Osoba s vyhořením se často potýká s poklesem pracovního výkonu a sníženou motivací k plnění úkolů. Jedná se o důsledek vyčerpání a ztráty zájmu o práci či aktivitu, kterou dříve považovala za smysluplnou.

  4. Zhoršení mezilidských vztahů: Syndrom vyhoření může ovlivnit interakce s ostatními lidmi. Osoba se může stávat cynickou, podrážděnou a mít problémy s projevováním empatie. Dochází k možnému zhoršení komunikace a vztahů v pracovním i osobním životě.

  5. Ztráta smyslu a naděje: Osoba s vyhořením může pociťovat ztrátu smyslu a naděje ve vztahu k práci nebo životu obecně. Cítí se demotivovaná a může zažívat existenciální otázky ohledně svého místa ve světě.

Je důležité si uvědomit, že syndrom vyhoření není pouze projev lenosti nebo nedostatečné snahy. Je to reakce na dlouhodobý stres a vysoké pracovní nároky, které přesahují schopnost jedince se s nimi adekvátně vyrovnat.

Co mám teď dělat?!

Pokud chcete se mnou osobně konzultovat a pracovat psychoterapeuticky na svém seberozvoji, objednejte se ke mně na Pozitivně orientovanou psychoterapii a začněte důvěřovat své šťastné cestě životem.

Objednejte si online psychoterapii

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Vyplňte formulář a já se vám obratem ozvu

Kristýna mi opravdu pomohla, rozhovory s ní jsou velmi inspirativní. Navedla mě jak se na věci koukat z pozitivní stránky a stále na tom spolu pracujeme.

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?