Testy a dotazníky pro identifikaci úzkosti

…aneb co používají odborníci

Testování a používání dotazníků je důležitou součástí procesu diagnostiky úzkostných poruch. Tyto nástroje umožňují odborníkům získat strukturovaný pohled na příznaky a závažnost úzkostných symptomů u pacientů. Následující seznam obsahuje některé z nejčastěji používaných testů a dotazníků pro identifikaci úzkosti:

1. Zobecněný úzkostný dotazník (GAD-7):

GAD-7 je krátký dotazník, který hodnotí závažnost obecné úzkosti. Obsahuje sedm otázek, které se týkají různých projevů úzkosti a hodnotí, jak jsou tyto symptomy obtěžující. Skóre z GAD-7 může pomoci odborníkům určit závažnost úzkosti.

2. Dotazník hospitalizace pro deprese a úzkost (HADS):

HADS je dotazník, který hodnotí příznaky deprese a úzkosti. Obsahuje dvě podškály, jednu zaměřenou na depresi a druhou na úzkost. Tento dotazník se často používá u pacientů v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.

3. Škála sebeovládání úzkosti (STAI):

STAI je dotazník, který měří úroveň úzkosti jako stálý rys osobnosti. Sestává z dvou podškál: jedna měří stavovou úzkost (aktuální pocit úzkosti) a druhá měří trvalou úzkost.

4. Hamiltonova úzkostná škála (HAM-A):

HAM-A je škála používána k hodnocení závažnosti úzkostných symptomů. Obsahuje 14 položek, které se týkají fyzických, kognitivních a psychických projevů úzkosti. 

5. Škála obav a záležitostí (Penn State Worry Questionnaire - PSWQ):

Tento dotazník se zaměřuje na chronické obavy a přemítání. Hodnotí, jak často jedinec přemýšlí o negativních událostech a má tendenci se soustředit na potenciální problémy.

6. Beckova úzkostná škála (BAI):

BAI je dotazník, který měří závažnost úzkostných symptomů. Obsahuje 21 otázek týkajících se různých fyzických a emocionálních projevů úzkosti.

Tyto nástroje a dotazníky jsou vyvinuty tak, aby pomohly lékařům a psychoterapeutům lépe identifikovat a posoudit úzkostné symptomy u jednotlivců. Je důležité, aby byly používány odborníky s odpovídající kvalifikací, a že výsledky dotazníků jsou pouze součástí diagnostického procesu. Kombinace klinického rozhovoru, anamnézy a použití těchto nástrojů umožňuje lékařům a psychoterapeutům přesnější stanovení diagnózy a léčebného plánu.

Co mám teď dělat?!

Pokud chcete se mnou osobně konzultovat a pracovat psychoterapeuticky na svém seberozvoji, objednejte se ke mně na Pozitivně orientovanou psychoterapii a začněte důvěřovat své šťastné cestě životem.

Objednejte si online psychoterapii

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Vyplňte formulář a já se vám obratem ozvu

Kristýna mi opravdu pomohla, rozhovory s ní jsou velmi inspirativní. Navedla mě jak se na věci koukat z pozitivní stránky a stále na tom spolu pracujeme.

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?