Terapeutické možnosti

…aneb z čeho vybírat

Když se jednotlivec potýká s úzkostnými symptomy, terapeutické možnosti mohou poskytnout cennou podporu a pomoc při zvládání těchto obtíží. Existuje několik různých přístupů, které mohou být využity k léčbě úzkostných poruch. Mezi ně patří individuální terapie a skupinová setkání.

Individuální terapie:

Individuální terapie je jedním z nejběžněji využívaných terapeutických přístupů při léčbě úzkostných poruch. Během těchto sezení se jednotlivec setkává s kvalifikovaným terapeutem, který mu poskytuje individuální podporu a strategie k zvládání úzkostných symptomů.

    • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Tento terapeutický přístup se zaměřuje na identifikaci a změnu negativních myšlenkových vzorců a chování, které přispívají k úzkosti. KBT poskytuje klientům konkrétní nástroje na zvládání úzkostných situací a pomáhá jim vyvíjet nové, adaptivní strategie.

    • Psychodynamická terapie: Tento přístup se soustředí na zkoumání podvědomých myšlenek, pocitů a vzorců chování. Terapeut a klient spolupracují na rozpoznávání hlubších emocionálních faktorů, které mohou přispívat k úzkosti.

    • Interpersonální terapie: Tento typ terapie se zaměřuje na vztahy a komunikaci jednotlivce s jinými lidmi. Terapeut a klient pracují na identifikaci a zlepšení vzorců mezilidských interakcí, které mohou ovlivňovat úzkost.

Skupinová terapie a setkání:

Skupinová terapie a setkání poskytují jedinečný prostor pro interakci s lidmi, kteří procházejí podobnými obtížemi. Tyto terapeutické možnosti mohou nabídnout podporu, sdílení zkušeností a učení se od ostatních.

  • Skupinová terapie: Skupinová terapie je vedená terapeutem a zahrnuje malou skupinu jednotlivců s podobnými problémy. Účastníci mohou sdílet své zkušenosti, učit se od sebe navzájem a společně pracovat na zvládání úzkosti. Adicare skupinová terapie

  • Podpůrné skupiny: Tyto skupiny jsou obvykle samostatně organizované a mohou být zaměřeny na konkrétní téma nebo diagnózu. Účastníci se sdružují, aby sdíleli své příběhy, poskytovali podporu a nabízeli rady.

  • Workshopy a semináře: Tyto setkání mohou být zaměřeny na konkrétní dovednosti, techniky nebo strategie pro zvládání úzkosti. Účastníci se mohou naučit nové nástroje a praktiky, které mohou použít ve svém každodenním životě.

Co mám teď dělat?!

Pokud chcete se mnou osobně konzultovat a pracovat psychoterapeuticky na svém seberozvoji, objednejte se ke mně na Pozitivně orientovanou psychoterapii a začněte důvěřovat své šťastné cestě životem.

Objednejte si online psychoterapii

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Vyplňte formulář a já se vám obratem ozvu

Kristýna mi opravdu pomohla, rozhovory s ní jsou velmi inspirativní. Navedla mě jak se na věci koukat z pozitivní stránky a stále na tom spolu pracujeme.

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?