Terapeutické metody a strategie pro zvládání OCD

…aneb jak nám pomůžou odborníci.

  1. Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Pomáhá identifikovat a změnit negativní myšlenkové vzorce a chování spojené s OCD. Klienti se učí zvládat obsedace bez kompulzí.

  2. Expoziční a reaktanční prevence (ERP): Postupné vystavování se obsedacím bez vykonávání kompulzí. Pomáhá snižovat úzkost a oslabuje vazbu mezi obsedacemi a kompulzemi.

  3. Mindfulness a meditace: Učení se být přítomen v přítomném okamžiku a akceptovat obsedace, aniž by vedly ke kompulzím. Snížuje úzkost a zlepšuje emoční regulaci.

  4. Rodinná terapie: Začlenění rodiny do terapie pomáhá zlepšit komunikaci a získat podporu v řešení rodinných výzev spojených s OCD.

  5. Farmakoterapie: U některých případů OCD může být vhodná farmakoterapie, zejména u těžších případů nebo pokud KBT nepřináší dostatečné výsledky.

  6. Strukturované cvičení a relaxace: Pomáhá snižovat celkovou úzkost a zvyšuje pocit kontroly u pacientů s OCD.

  7. Vyhýbání se kompulzům: Postupné snižování kompulzivních chování a učení se vydržet nepohodlí spojené s nevykonáním rituálů.

Terapeutické metody a strategie jsou individuálně přizpůsobeny každému klientovi s OCD. Cílem je snížit obsedace a kompulze, zvýšit kvalitu života a naučit se efektivněji zvládat stres a úzkost. Pravidelná spolupráce s odborníkem je klíčem k úspěšnému zvládnutí OCD.

 

Co mám teď dělat?!

Pokud chcete se mnou osobně konzultovat a pracovat psychoterapeuticky na svém seberozvoji, objednejte se ke mně na Pozitivně orientovanou psychoterapii a začněte důvěřovat své šťastné cestě životem.

Objednejte si online psychoterapii

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Vyplňte formulář a já se vám obratem ozvu

Kristýna mi opravdu pomohla, rozhovory s ní jsou velmi inspirativní. Navedla mě jak se na věci koukat z pozitivní stránky a stále na tom spolu pracujeme.

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?