Role léků a psychoterapie při léčbě úzkosti

…aneb jak nám můžou pomoct

Léčba úzkosti může zahrnovat různé přístupy, a to včetně kombinace léků a psychoterapie. Každý přístup má svou vlastní roli a může být přizpůsoben individuálním potřebám a typu úzkostné poruchy. Kombinace těchto dvou přístupů může poskytnout klientům nejlepší šanci na úspěšnou léčbu.

Psychoterapie:

  • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)

  • Expoziční terapie: Tento přístup je často používán při léčbě fóbických poruch a obsedantně-kompulzivní poruchy. Klienti jsou postupně vystavováni úzkostnému podnětu, což jim pomáhá postupně snižovat strach a úzkost.

  • Psychodynamická terapie: Tento přístup se soustředí na hlubší emocionální faktory a podvědomé myšlenky, které mohou ovlivňovat úzkost. Terapeut a klient pracují na odhalení a pochopení těchto faktorů.

Léky:

  • Antidepresiva: Některá antidepresiva, zejména selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI), mohou být účinná při léčbě úzkostných poruch. Tyto léky mohou pomoci snížit úzkost a zlepšit náladu.

  • Anxiolytika: Anxiolytika, známá také jako antianxiolytika, jsou léky, které jsou předepsány k rychlému snížení úzkostných symptomů. Patří sem benzodiazepiny a nebenzodiazepinová anxiolytika. Tyto léky mohou být užitečné krátkodobě, ale jsou obvykle předepisovány s opatrností kvůli riziku závislosti a vedlejších účinků.

Kombinace léků a psychoterapie:

  • Kombinace léků a psychoterapie může být nejefektivnějším přístupem k léčbě úzkostných poruch, zejména pokud jsou symptomy závažné nebo obtížně zvládnutelné.
  • Psychoterapie poskytuje klientům dovednosti, strategie a nástroje pro zvládání úzkosti a změnu myšlenkových vzorců.
  • Léky mohou poskytnout rychlou úlevu od akutních úzkostných symptomů a mohou být součástí celkového léčebného plánu.
Co mám teď dělat?!

Pokud chcete se mnou osobně konzultovat a pracovat psychoterapeuticky na svém seberozvoji, objednejte se ke mně na Pozitivně orientovanou psychoterapii a začněte důvěřovat své šťastné cestě životem.

Objednejte si online psychoterapii

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Vyplňte formulář a já se vám obratem ozvu

Kristýna mi opravdu pomohla, rozhovory s ní jsou velmi inspirativní. Navedla mě jak se na věci koukat z pozitivní stránky a stále na tom spolu pracujeme.

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?