Relaxační a meditační techniky

…aneb jak se uklidnit

Relaxační a meditační techniky jsou účinnými nástroji pro snižování úzkosti a zlepšení celkového duševního zdraví. Tyto metody se zaměřují na uvolňování tělesného napětí, zklidnění mysli a zlepšení vnímání vlastního stavu. Pravidelná relaxace a meditace může pomoci jednotlivcům lépe zvládat stres a úzkostné symptomy.

1. Progresivní svalová relaxace: Tato technika spočívá ve postupném uvolňování svalových skupin po celém těle. Klient postupně napíná a uvolňuje jednotlivé svaly, čímž si uvědomuje rozdíl mezi napětím a uvolněním.

2. Hluboké dýchání: Správné dýchání může zklidnit nervový systém a snížit úzkost. Klienti se učí dýchat pomalu a hluboce, zaměřují se na vdech a výdech a získávají dovednost vstoupit do relaxačního stavu.

3. Meditace na pozornost: Tato meditační technika zahrnuje zaměření pozornosti na přítomný okamžik a všechny smysly. Klienti se snaží být plně přítomní a uvědomovat si všechny smyslové vjemy a myšlenky, které přicházejí a odcházejí.

4. Meditace na uklidnění mysli: Tato technika spočívá v postupném uklidňování mysli tím, že se klienti soustředí na určitý objekt nebo myšlenku. To může být opakovaná mantra, věta nebo prostý objekt, který pomáhá odvrátit pozornost od úzkostných myšlenek.

5. Vizuální imaginace: Klienti jsou vedeni k mentálnímu obrazování klidných a pozitivních míst. Tato technika umožňuje vytvořit si v mysli místo, kde se cítí bezpečně a uvolněně.

6. Mindfulness (plná pozornost): Tato technika zahrnuje vědomé pozorování myšlenek, emocí a okolního prostředí bez soudů a hodnocení. Klienti se učí přijímat vše, co se děje, bez odporu.

7. Jóga a Tai-chi: Tyto pohybové disciplíny kombinují fyzickou aktivitu s meditativními prvky. Pravidelná praxe může pomoci zlepšit tělesnou i duševní pohodu.

Co mám teď dělat?!

Pokud chcete se mnou osobně konzultovat a pracovat psychoterapeuticky na svém seberozvoji, objednejte se ke mně na Pozitivně orientovanou psychoterapii a začněte důvěřovat své šťastné cestě životem.

Objednejte si online psychoterapii

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Vyplňte formulář a já se vám obratem ozvu

Kristýna mi opravdu pomohla, rozhovory s ní jsou velmi inspirativní. Navedla mě jak se na věci koukat z pozitivní stránky a stále na tom spolu pracujeme.

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?