Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)

…aneb jak se zbavit úzkosti

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je jednou z nejúčinnějších a nejrozšířenějších forem terapie používaných k léčbě úzkostných poruch. Tato terapeutická metoda spojuje kognitivní a behaviorální přístupy k léčbě, zaměřuje se na změnu myšlenkových vzorců a chování, které podporují úzkostné symptomy. KBT poskytuje jednotlivcům nástroje a dovednosti k identifikaci a zvládání úzkostných myšlenek a situací.

Principy KBT:

  1. Identifikace negativních myšlenek: Terapeut a klient spolupracují na identifikaci negativních myšlenek a domněnek, které přispívají k úzkosti. Tyto myšlenky mohou být zkreslené, iracionální a často zveličují rizika.

  2. Zkoumání důkazů: KBT podporuje klienty, aby zkoumali důkazy, které podporují či nepodporují jejich negativní myšlenky. Tím se pomáhá rozpoznat, že mnohé z úzkostných myšlenek jsou nepodložené nebo přehnané.

  3. Změna myšlenkových vzorců: Terapeut a klient pracují na nahrazení negativních myšlenek realističtějšími a adaptivními myšlenkovými vzorci. To pomáhá snižovat úzkost a zlepšuje schopnost zvládat obtížné situace.

  4. Expozice a prevence úniku: Expozice je klíčovým prvkem KBT u úzkostných poruch. Klienti jsou postupně vystaveni situacím nebo podnětům, které vyvolávají úzkost. Cílem je postupně snižovat reakci úzkosti a zjišťovat, že strach postupně slábne. Prevence úniku znamená, že se klienti naučí zůstávat v úzkostné situaci namísto ústupu, čímž se učí zvládat své pocity.

  5. Učení dovednostem: KBT poskytuje klientům různé dovednosti, jak lépe zvládat stres a úzkost. To může zahrnovat relaxační techniky, dýchací cvičení, strategie řešení problémů a zlepšení komunikace.

Aplikace KBT na různé úzkostné poruchy:

  • Generalizovaná úzkostná porucha (GAD): KBT se zaměřuje na identifikaci a změnu nadměrných obav a strachů týkajících se různých aspektů života.

  • Panic disorder: Expozice na fyzické příznaky panických záchvatů a kognitivní restrukturalizace negativních interpretací těchto příznaků jsou klíčovými prvky KBT u této poruchy.

  • Sociální úzkostná porucha: Expozice na sociální situace a práce s negativními myšlenkami týkajícími se sebevědomí a sociálního selhání jsou důležitými aspekty KBT u této poruchy.

Důležitost spolupráce:

KBT je terapeutický přístup, který vyžaduje aktivní spolupráci mezi klientem a terapeutem. Klienti se učí aplikovat nástroje, které získávají během terapie, do svého každodenního života. Terapeut pomáhá klientům postupně překonávat úzkostné situace a rozvíjet nové způsoby myšlení a chování.

Kognitivně-behaviorální terapie je široce uznávaným a účinným přístupem k léčbě úzkostných poruch. Je důležité si vybrat kvalifikovaného terapeuta, který má zkušenosti s touto metodou, a společně pracovat na zvládnutí úzkostných symptomů a zlepšení kvality života.

Co mám teď dělat?!

Pokud chcete se mnou osobně konzultovat a pracovat psychoterapeuticky na svém seberozvoji, objednejte se ke mně na Pozitivně orientovanou psychoterapii a začněte důvěřovat své šťastné cestě životem.

Objednejte si online psychoterapii

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Vyplňte formulář a já se vám obratem ozvu

Kristýna mi opravdu pomohla, rozhovory s ní jsou velmi inspirativní. Navedla mě jak se na věci koukat z pozitivní stránky a stále na tom spolu pracujeme.

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?