Jak probíhá diagnóza OCD

…aneb na co se připravit.

  1. Konzultace s odborníkem: Prvním krokem je setkání s psychiatrem nebo psychologem, kteří mají zkušenosti s OCD.

  2. Klinický rozhovor: Odborník se ptá na symptomy, jejich intenzitu a trvání, aby pochopil, jak OCD ovlivňuje každodenní život.

  3. Dotazníky a škály: Lékař může použít standardizované dotazníky pro zhodnocení vážnosti a typů obsedací a kompulzí.

  4. Diagnostická kritéria: Diagnóza OCD se stanovuje na základě kritérií uvedených v diagnostickém manuálu DSM-5.

  5. Vyhodnocení průběhu: Odborník se může zeptat na průběh nemoci a minulou léčbu, aby získal celkový obraz stavu.

  6. Vyloučení jiných poruch: Odborník musí vyloučit jiné duševní poruchy, které by mohly způsobovat podobné symptomy.

  7. Stanovení léčebné strategie: Po diagnóze se vypracuje individuální léčebný plán, který zahrnuje psychoterapii, farmakoterapii nebo kombinaci obou.

Diagnóza OCD vyžaduje odborné zhodnocení, protože různé poruchy mohou mít podobné symptomy. Důkladná diagnóza je klíčová pro zahájení vhodné léčby a zlepšení kvality života pacienta.

Co mám teď dělat?!

Pokud chcete se mnou osobně konzultovat a pracovat psychoterapeuticky na svém seberozvoji, objednejte se ke mně na Pozitivně orientovanou psychoterapii a začněte důvěřovat své šťastné cestě životem.

Objednejte si online psychoterapii

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Vyplňte formulář a já se vám obratem ozvu

Kristýna mi opravdu pomohla, rozhovory s ní jsou velmi inspirativní. Navedla mě jak se na věci koukat z pozitivní stránky a stále na tom spolu pracujeme.

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?