Nejlepší druhy meditace pro začátečníky

žena zkoušející různé druhy meditace u moře při červánkách

Úvod

Meditace nabízí cestu k vnitřnímu klidu a zlepšení celkového zdraví. Pro začátečníky může být tato cesta plná otázek: Jaké techniky jsou nejlepší? Jak dlouho a jak často meditovat? A jaké jsou první kroky? V tomto článku vám pomůžeme zodpovědět první otázku a prozkoumáme různé meditační techniky, které jsou ideální pro ty, kteří se s meditací teprve seznamují.

9 druhů meditace:

 1. Mindfulness Meditace
 2. Transcendentální Meditace
 3. Meditace Hojnosti
 4. Řízená Meditace
 5. Oshova Meditace
 6. Buddhistická Meditace
 7. Jóga Meditace
 8. Breathwork Meditace
 9. Zazen Meditace

1. Mindfulness Meditace

Mindfulness Meditace, neboli meditace všímavosti, je jednou z nejpopulárnějších a nejúčinnějších technik pro začátečníky. Mindfulness spočívá v plném vědomí současného okamžiku, bez soudění a hodnocení. Tato technika pomáhá zklidnit mysl a zlepšuje soustředění.

Podle studií, jako je ta od Spadaro a Provident (2020), Mindfulness meditace může významně zlepšit jak fyzické, tak duševní zdraví a kognitivní funkce. Pro zájemce o Mindfulness meditaci jsme vytvořili online kurz; který vás naučí jak mindfulness využít k lepšímu životu.

2. Transcendentální meditace

Transcendentální Meditace (TM) se zaměřuje na dosažení hlubokého stavu klidu a uvolnění mysli pomocí manter. Tato forma meditace je známá pro své pozitivní účinky na duševní zdraví a snížení stresu.

Výzkumy, jako je studie Thibodeaux a Rossano (2018), naznačují, že Transcendentální Meditace může zlepšit imunitní funkci a kognitivní schopnosti. Pro ty, kteří chtějí s TM začít, může online kurz nabídnout snadný přístup k podrobným instrukcím a průvodci, kteří pomohou s prvními kroky.


3. Meditace hojnosti

silueta ženy na pláži praktikující meditaci hojnosti při západu slunce

Meditace Hojnosti se zaměřuje na hledání pocitu hojnosti a prosperity v osobním životě. Tato technika vychází z principu, že náš vnitřní stav mysli ovlivňuje náš vnější svět. Meditace hojnosti pomáhá překonávat omezující přesvědčení a podporuje pozitivní myšlení, vděčnost a otevřenost k novým možnostem. Praxe zahrnuje vizualizace, afirmace a zaměření na pocit vděčnosti, což vede k větší duševní pohodě a pocitu naplnění.

4. Řízená meditace

Řízená Meditace je vynikající pro ty, kteří se cítí nejistí v samostatné meditační praxi. Tato technika zahrnuje vedení meditátorem skrze proces, což může pomoci udržet soustředění a hloubku meditace.

Pro začátečníky je Řízená Meditace ideální, protože poskytuje strukturu a směr. V našem online kurzu si takovou řízenou meditaci můžete vyzkoušet.

5. Oshova meditace

Oshova Meditace, inspirovaná učením duchovního mistra Osha, je unikátní v tom, že kombinuje tradiční meditační techniky s aktivními a dynamickými prvky. Tato forma meditace zahrnuje pohyb, dýchání, tanec, zpěv a vizualizaci. Oshova meditace je vhodná pro ty, kteří chtějí prozkoumat hloubku svého vnitřního světa prostřednictvím různých výrazových forem. Je zvláště účinná pro uvolnění napětí a blokád, což umožňuje dosáhnout hlubšího stavu relaxace a uvědomění.

6. Buddhistická meditace

Buddhistická Meditace je rozmanitá a zahrnuje řadu praktik, které se zaměřují na rozvoj klidu, soustředění a hlubšího porozumění mysli. Tyto praktiky mohou zahrnovat mindfulness (všímavost), meditaci soucitu (metta), pozorování dechu a vizualizace. Cílem je rozvíjet jasnost mysli, schopnost být přítomen v momentu a rozvíjet hlubší porozumění příčinám utrpení a cestám k jeho ukončení. Buddhistická meditace je vhodná pro ty, kteří hledají cestu k vnitřnímu míru a sebepoznání.

7. Jóga meditace

silueta ženy meditace joga při západu slunce

Jóga Meditace spojuje fyzickou aktivitu s meditativním stavem mysli. Cílem jóga meditace je dosáhnout hlubšího spojení mezi tělem a myslí a prohloubit vědomí a uvědomění. Tato forma meditace může zahrnovat techniky dechových cvičení (pranayama), manter, vizualizace a koncentrace na určité body v těle nebo čakrách. Jóga meditace pomáhá zklidnit mysl, zlepšit soustředění a podporuje celkovou pohodu mysli.

 

Nejlepší meditační jógy

 • Hormonální Jóga je zaměřena na vyrovnání hormonálního systému, což přispívá k celkovému zdraví a pohodě.
 • Power Jóga kombinuje fyzicky náročnější pohyby s meditativním zaměřením, posiluje tělo a klidní mysl.
 • Bikram Jóga, prováděná v teplém prostředí, podporuje detoxikaci těla a zlepšuje flexibilitu.
 • Jin Jóga se zaměřuje na delší držení pozic, což umožňuje hluboké uvolnění a meditativní zážitek.
 • Jóga Podle Čaker se soustředí na harmonizaci čaker pro lepší energetických toků a rovnováhy.
 • Yoga Nidra je forma hluboké relaxace, která umožňuje dosáhnout stavu mezi bděním a spánkem.

8. Breathwork meditace

Breathwork Meditace, známá také jako meditace zaměřená na dech, je klíčovou technikou v meditační praxi. Tato technika se zaměřuje na uvědomění si a regulaci dýchání, což přináší klid a rovnováhu mysli. Breathwork je zvláště užitečný pro redukci stresu, zlepšení koncentrace a posílení emoční pohody.

V breathwork meditaci jsou praktikanti vedeni k hlubokému a vědomému dýchání, které může zahrnovat různé techniky jako jsou dlouhé nádechy a výdechy, zadržování dechu, nebo rytmické dýchání. Tyto techniky pomáhají odstranit blokády v energetickém toku těla a podporují hluboký stav relaxace a meditace.

Pro začátečníky může být breathwork ideálním vstupním bodem do světa meditace, protože se snadno učí a lze jej praktikovat kdykoliv a kdekoliv.

9. Zazen meditace

Zenová Meditace (zen) je forma sedavé meditace, která je základem zen buddhismu. Tato technika se zaměřuje na hluboké dýchání a pozorování myšlenek, což vede k většímu uvědomění a klidu mysli.

Studie ukázaly, že Zazen může mít pozitivní vliv na duševní zdraví a kognitivní funkce, což činí tuto techniku vhodnou pro ty, kteří hledají hlubší úroveň meditace.

Závěr

V tomto článku jsme prozkoumali různé techniky meditace, které jsou ideální pro začátečníky. Ať už si vyberete kteroukoliv z nich, nebo se rozhodnete pro strukturovaný přístup prostřednictvím online kurzu, důležité je začít a učinit první krok na cestě k většímu klidu a pohodě.

Chtěli byste se naučit meditovat?

Pro lidi nadšené do meditace jsme vytvořili unikátní kurz, který vás naučí vše co potřebujete umět pro účinou meditaci. Kurz je vytvořen jak pro začátečníky, tak pokročilé.

Vyzkoušejte meditační kurz

firemni-psycholog-kristyna-troneckova

Pozitivně orientovaná psychoterapie je cestou jak rozvinout svůj potenciál, najít elán a pozitivní přístup k životu. Naučím vás, jak místo problémů vidět výzvu.

 

 

Chcete se dozvědět o novinkách jako první?